aktualizováno: 17.12.2017 19:09:54 

ho-vlaky

Reléové přestavníky pro výhybky

Přestavníky k výhybkám z telefonních relé


Předběžně jsem měl k výhybkám nasazené originální přestavníky PILZ / TILLIG, aby se dalo provizorně jezdit. Jsou umístěny vedle výhybek a působí dost rušivě.

Hlavně z tohoto důvodu jsem se rozhodl zkusit vyrobit přestavníky z telefonních relé, podle pana Wimmera.

 http://www.kolejiste-zdar.ic.cz/web/postupy/prestavnik/prestavnik.html.

Zásobu relé jsem mněl z ovládání starého kolejiště.

Částečně rozebraná reléovka ze starého kolejiště.

 

Výroba přestavníků je podrobně popsána v odkazu a je poměrně jednoduchá. Pro pájení je potřeba použít výkonnější pájku (mně stačila150W), aby se kotva dostatečně prohřála a spoj držel.

  
Důležité je na začátku zapřemýšlet a u každé vyhybky si zvolit základní postavení, v této poloze bude relé bez napájení.
Táhla jsou vyrobena na míru, k jednotlivým výhybkám. Rozhodování o umístění nebylo jednoduché, z důvodu roštu pod rámem. Použil jsem "špajchny"-špice do kola, délky 300mm, průměr 2mm, byly po koruně. Stačily by i kratší, ale z některé vyšly i dvě táhla. Na konci jsem je před ohýbáním zbrousil na brusce na asi 1mm, aby šly do táhel vyhýbek. Tyto konce jsou dělány s rezervou a délka se upraví při montáži. Pro upevnění ještě musím pořídit úhelník, aby bylo příště co dělat.


Koupil jsem ve FERONĚ hliníkový úhelník 25x25x3 mm, dlouhý skoro metr za 57,- Kč (135,-Kč / kg, 0,42 kg). Je sice trochu dražší, než ocelový (při tomto nmožství je to jedno), ale hlavně se s ním pracuje mnohem líp, snadno se obrábí. Při tloušťce 3 mm je dostatečně pevný, a hlavně tady nejde o žádné velké síly. Zatím jsem z něj nadělal 30 úchytek (15 levých + 15 pravých) a dál se uvidí.


Dokončená výroba prozatím všech přestavníků, pro koncové nádraží na místní trati se dodělají dodatečně. Před montáží ještě postupně u všech relé vyčistím a seřídím kontakty, případně je upravím (dodám, nebo odeberu). Pomocí kontaktů budu napájet srdcovky, můžu udělat ohlas na panel a realizovat vazby mezi výhybkami a návěstidly.....


Pravé zhlaví

První dva přestavníky s připevněnými úhelníky pro montáž (pravé a levé provdení). Tyto dva přijdou umístit ma horní stranu panelu, vedle kolejí z prostorových důvodů. Jeden je prakticky na hraně panelu, kde by montáž ze spodní strany nebyla vůbec možná, u druhého obtížná. Oba budou v "tunelu", takže montáž shora není problém. U prvního jsem muse provést mírné zkrácení už hotového táhla, vyřešil jsem to prohnutím. U druhého jsem použil jiný úhelník, z prostorových důvodů (pod relé je rošt). Zapojení bude později, v první fázi udělám přívod pro napájení srdcovek.


Některá relé pod panel budu asi montovat s připravenými přívody, hlavně ty kde bude horší přístup (to budou asi všechny).

Nainstalovaná první relé pro výhybky, (vždy dva pohledy na stejné). Jsou připravené přívody pro napájení relé (od trafa po usměrnění 24V SS a po vyfiltrování se zvýší na cca. 33V) a od přepínacích kontaktů relé přívody pro napájení srdcovek - bude se do nich podle směru přehození přepínat "fáze a nula" (16V ST DCC).


Dvě relé pro křižovatkovou výhybku-ANGLIČANA, tady nejsou potřeba napájet srdcovky, takže jen přívody napájení.
Detail hlav šroubků na horní straněpanelu. Jsou zbytečně dlouhé, ale kratší zrovna ve FERONĚ neměli, jenuž zase moc krátké. Ale někde to půjde i skrz tlustší materiál. Přijdouzamaskovat.


Konce táhel na horní straně panelu. Původní držáky pro upevnění přestavníků PILZ/TILLIG přijdou ještě odříznout. Táhla se po vyzkoušení funkce patřičně zkrátí a přijdou zamaskovat imitací pohonu výhybky. 2x ANGLIČAN a 2x oblouková výhybka.


Přestavník pro výhybku na přidáné části panelu (odstavná kolej a k rampě). Tady moc místa nebylo, musel jsem relé dát až za výztuhu a pro táhlo udělat průchozí otvor. Relé pro výhybku odbočky k odstavné koleji, vedle nohy panelu. Postavení této výhybky bude pomocí kontaktů tohoto relé mít vazbu na posunovycí návěstidlo.


Varianta při nedostatku místa, do roštu jsem obě nemohl napasovat, druhé je namontováno na na rošt a musel jsem udělat zalomené táhlo.


Dvě relé pro ANGLIČANA - odbočka ke skladišti na pravém zhlaví. Táhla jsou opět zalomená a přez sebe v různé výšce.


Tímto jsem dokončil osazování relé na pravém zhlaví a příště začnu pracovat na levém.

Levé zhlaví
Osazena prví dvě relé, na kolejové spojce. Namontoval jsem je na lišty roštu. U prvního jsem musel přihnot táhlo (dal jsem ho trochu jinak než jsem původně zamýšlel). V táhlu výhybky bylo potřeba udělat nový otvor. Stávající na konci táhla už byl nad lištou roštu. U druhé výhybky byl otvor v táhlu poškozen, udělal jsem nový blíže k výhybce. Díra v panelu se potom zamaskuje.


Přimontoval jsem další relé, někde je to složitější, musím je montovat i přez sebe. Vzniká pomalu "drátový chaos". Zapojení pro napájení srdcovek a přívody k napájení relé budu řešit, až je budu mít namontované všechny.


Tady je hezky vidět uístění relé v roštu hlavního rámu a koleje na spodním rámu - vratné smyčky s odstavnými kolejemi.


Dvě relé pro "Angličana", připravené šrouby pro relé, které bude hned vedle. Táhla musí bý tvarovaná, aby se tam všechno poskládalo. Třetí před nimi je k nevě nainstalované výhybce-odbočka do budoucí továrny.


Toto relé (také o pár snímků výše) má taky zalomené táhlo, teď jsem za něj montoval ještě jedno. Poslední snimek-pohon výhybky odbočky k budoucí pile.


To jsou zatím všechna relé, až nainstaluji další výhybky v po dokončení místní tratě v koncové stanici a potom v depu, budu pokračovat i v instalaci přestavníků.

Podařilo se mi sehnat od známých, pracujících v bývalém TELEKOMU, dnes O2 dva kusy nepoužitých releových skříněk, zřejmě používaných v releových telefonních ústřednách. Měl jsem relátek tak akorát, teď budou i do zásoby, nbebo pro různá vylepšení.
Tady je i něco jiného, relé to asi není....

Přestavníky pro výhybky depa
Nachystané přestavníky s táhly pro Angličana (2x), normální a obloukovou výhybku. Modré, červené a bílé vodiče jsou pro napájení srdcovky. Červený a bílý je přívod ("fáze" a "nula") k přepínacím kontaktům relé a 2x modrý-přívody ke kolejím mezi jazyky a srdcovkou. Ta je k nim připojena plíšky pod kolejí. Tak je to provedeno u všech výhybek na kolejišti. U Angličanu to není nutné. Pravoúhlé modré čáry na panelu zhruba určují polohu výztužných latí pod plochou.


Zabudované a připojené přestavníky, včetně přívodů pro napájení srdcovek. Pro Angličana a dvě výhybky.


Totéž v jiném pohledu. Je taky vidět spodek montážních jam (AUHAGEN) a otvor pro umístění výtopny. U první výhybky bylo připojení táhla od relé trochu složitější, ovládací táhlo od výhybky vyšlo nad rámem panelu. Vedle bude ještě umístěno seřazovací návěstidlo.
TOPlist