aktualizováno: 17.12.2017 19:09:54 

ho-vlaky

Ovládání jizdy vlaku - funkce ABC
Ovládání jizdy vlaku - funkce ABC, izolované úseky, ....

Zastavování pomocí funkce ABC

Pro využití této funkce – plynulé zastavení (např. před návěstidlem), musí mít lokomotiva dekodér, který podporuje funkci ABC. Většina současných dekodérů ji podporuje (u nás asi nejpoužívanější Lenz Gold a Silver), ale musí se zaktivovat programováním podle manuálu k dekodéru pomocí CV - většina dekodérů ji má vypnutou - deaktivovanou v továrním nastavení. Potom se musí pro každou lokomotivu individuálně nastavit délka úseku zabrždění, aby všechny zastavily na stejné vzdálenosti. Tyto hodnoty jsou u každé lokomotivy jiné a musí se nastavit zkusmo. Tato vzdálenost je potom vždycky stejná a NEZÁVISÍ NA VÝCHOZÍ RYCHLOSTI JÍZDY !!! To znamená, ať jede rychle jak chce, vždy zastaví na stejné vzdálenosti-dráze. To jsem zatím nezkoušel, ale prý to není problém, ale musí se s tím trochu polaborovat.

Lokomotiva s funkcí ABC v úseku s BM modulem plynule zastaví a pak po přepnutí na zelenou opět plynule rozjede. Lokomotiva jedoucí v opačném směru projede celý úsek bez zastavení či zpomalení bez ohledu na stav návěstidla. Zapojení modulu je na obrázku. Zapojení diod, jak mi bylo vysvětleno „rozhodí“ sinusoidu napájecího střídavého napětí, dekodér to pozná a začne brzdit až do zastavení. Domácí výroba vyjde za pár korun, originální modul je daleko dražší.

 

USMĚRŇOVACÍ DIODY (NE LEDKY!!) se dají použít obyčejné křemíkové dimenzované na proud do 1A (např. KY 701). Někdy lokomotiva prý může zlobit a úplně se nezastaví. Tento problém se dá vyřešit přidáním páté diody do série.

Podle obecných zásad se přerušuje VŽDY PRAVÁ KOLEJ VE SMĚRU JÍZDY. I když je to prakticky jedno, ale musí to být vždy jednotné. Úseky se nesmí překrývat, takže se zvolí minimálně v délce ½ nejkratší průjezdné koleje v nádraží. Pokud se staví z flexi kolejí a délkově to vychází je ideální délka na „jednu flexku“, cca 90 cm. Na kratší vzdálenost je potom brzdění prudší (podle výchozí rychlosti).

Na mém kolejišti jsem nejkratší kolej v nádraží dělil na polovinu (asi 50 cm) a ostatní tak aby úseky byly stejné.


Zastavování vlaků pomocí izolovaných úseků

Je možné udělat v DCC stejně jako v analogu odpojováním úseků. Digitální lokomotiva se po přerušení dodávky proudu (vjezdu do izolovaného, vypnutého úseku) zastaví stejně jako analogová (záleží jen na výběhu), po obnovení dodávky se plynule rozjede. Tento způsob zastavování vlaků nedělá v DCC problémy.

Délka úseku se volí na délku nejdelší lokomotivy a k tomu rezerva na výběh, tak 1,5 až dvojnásobek délky lokomotivy, cca. 50 cm.

Při tomto způsobu zastavování vlaků se ale připravíme o plynulé brzdění lokomotivy, zastaví pouze výběhem, takže je vhodné právě do skrytých úseků. Odpojování úseků má ještě jednu výhodu a to, že lokomotiva v tomto úseku nesvítí a neodebírá proud. I když lokomotiva stojí, přes dekodér prochází minimální proud, to se dá využít pro indikaci obsazeného úseku.

Indikace obsazení kolejového úseku, např. ve skrytém nádraží

Pro indikaci na ovládacím panelu která kolej je právě obsazená -  na kterém izolovaném úseku stojí lokomotiva můžeme použít následující zapojení. Je nezávislé na polaritě napětí v kolejích  a je proto použitelné pro DCC.

Indikace obsazení kolejového Funkce obvodu je velmi jednoduchá. Paralelně ke spínači izolovaného úseku je   Funkce obvodu: Paralelně ke spínači izolovaného úseku je připojen obvod s LED diodou. Po zastavení lokomotivy v izolovaném úseku se přes vinutí motoru uzavře obvod a LED dioda se rozsvítí. Proud procházející motorem je velmi malý a nestačí k jeho roztočení.

 

Výhoda: Zapojení je jednoduché. Není nutné instalovat žádné kolejové kontakty nebo snímače pod koleje. Indikátory lze dodatečně zabudovat do ovládacího panelu bez nutnosti dalšího drátování pod kolejištěm. Velmi nízká pořizovací cena.

Nevýhody: Indikátor obsazení svítí pouze v případě, že regulátor jízdy není nastaven na nule.

Použité součástky: Usměrňovač (diodový můstek) - B250C1500 (nebo podobný na napětí vyšší než 15V) R - odpor 1000 ohm D - běžná LED dioda přes vinutí motoru uzavře obvod a LED dioda se rozsvítí. Proud procházející motorem je velmi malý a nestačí k jeho roztočení.

Prameny:         http://modelyh0.com/
                       http://www.volny.cz/masinky2003/
TOPlist