aktualizováno: 17.12.2017 19:09:54 

ho-vlaky

Námezníky

Námezníky


Námezník je nepřenosné, neproměnné návěstidlo, které se umisťuje mezi dvě sbíhající se koleje. Upozorňuje na nejzazší vzdálenost, ve které mohou vozidla stát, aby nedošlo k ohrožení jízdy vozidel po sousední koleji.
Na železnici v Česku se jako námezník užívá bílý vodorovný trámec se dvěma černými pruhy. Konce trámce jsou skosené. Bezpečná vzdálenost je u normálního rozchodu stanovena osovou vzdáleností kolejí 3 750 mm.

Námezníky na trati "někde v Česku"


Protože se pomalu chystám občas zaštěrkovávat koleje, sháněl jsem námezníky. Nechtělo se mi je vyrábět, ale ny trhu byly jen velmi drahé (jeden vycházel až 15 Kč!!), takže by mi asi nic jiného nezbylo. Ale v obchodě RK Model ( www.rkmodel.cz ) měli za rozumnou cenu.


Černé pruhy by mohly být širší, ale to se dá doladit po instalaci.

Osová vzdálenost kolejí pro HO vychází 43 mm. Při zkouškách s rychlíkovými vagony (zkrácenými) to bylo docela natěsno, tak jsem volil 50 mm (neboli vzdálenost mezi kolejemi 33,5 mm).
Pro instalaci jsem je (některé) nalepil vteřiňákem na korek tl. 2mm a potom lepil do kolejiště. To bylo potřeba hlavně tam, kde podkladní terén mezi kolejemi o hodně níže, než koleje na podkladních pásech korku. Po zaštěrkování to bude akorát.Spolu s korkovým podkladem se lepily snadno na naznačená místa. Lepil jsem vteřiňákem a na chvíli je fixoval modelářskými špendlíky (taky výrobek MODELA z hluboké totality, ale pořád šikovný). Některé budu lepit přímo, tam kde není kolej na vysokém podkladu, např. v depu a v koncovém nádraží.
TOPlist